HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Jubileumskonferanse: Den norske samarbeidsmodellen – 50 år.

Konferanse 19. februar 2015: "Den norske samarbeidsmodellen – nye bransjer, nye tider". Mange spennende innledere!

Årets konferansebegivenhet!

- for ledere, tillitsvalgte, fagpersoner og alle som er opptatt av  Den norske modellen  og Samarbeidsforsøkenes betydning for moderne, effektive bedrifter, vellykkede og involveringsbaserte omstillinger.

Den norske samarbeidsmodellen 50 år: 1964 – 2014. Nye bransjer – nye tider. 
JUBILEUMSKONFERANSE – 19. februar 2015.  Norsk pionerarbeid for produktivitetsutvikling og industriutvikling – nasjonalt og internasjonalt.

Program, tid og sted:

Se  program, og  skjema for påmelding/betaling. Seminaret finner sted på Høyskolen i Oslo og Akershus, Lille Auditorium, Pilestredet 32, kl. 09:30 – 16.10. Konferanseavgift: kr. 750.- Påmeldingsfrist: 18 februar.

Bakgrunn

Norsk arbeidslivsforum, NALF, markerer 50-årsjubileet for Einar Thorsruds «Samarbeidsforsøk i industrien», forsøk som fikk vidtgående betydning for den norske samarbeidsmodellen, for nasjonal og internasjonal forskning, og ikke minst for å øke produktivitet i industrien. Forsøkene la gjennom «de psykologiske jobbkrav», også grunnlaget for Arbeidsmiljøloven og moderne HR.

Hvordan Einar Thorsruds prinsipper om medvirkning på operatørnivå har påvirket den internasjonale bilindustrien og Lean production, vil også bli belyst i seminaret.

Vårt mål er at jubileumskonferansen skal bidra til  å utvikle den norske modellen videre  og gi svar på viktige spørsmål:

*På hvilken måte har samarbeidsmodellen aktualitet i dag?

*Hvordan og i hvilken grad er erfaringene spredd til privat og offentlig tjenesteyting?

*Hvordan kan samarbeidsmodellen fortsatt bidra til å styrke produktiviteten, eller kreves helt andre grep?

Vi er glade for å kunne samle så mange kompetente foredragsholdere/bidragsytere til denne spesielle konferansen, og for samarbeidet med Einar Thorsruds Arbeidslivsstiftelse og Arbeidsforskningsinstituttet – Høyskolen i Oslo og Akershus.

Inviter gjerne venner og forretningsforbindelser. Dette skjer bare en gang.

Med vennlig hilsen

Rolf Utgård, styreleder, NALF

Har du spørsmål? Kontakt  NALFs sekretariat

Solveig Hæreid Publisert: Oppdatert: