HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

LEAN PRODUCTION – forbannelse eller velsignelse, for hvem?

Temamøte 14 november 2013.

Norsk arbeidslivsforum inviterer til temamøte
torsdag 14. november 2013 kl. 14 – 16:

LEAN PRODUCTION – forbannelse eller velsignelse, for hvem?

Følgende innleder til debatt

· Ottar Henriksen, forskningsdirektør i SINTEF og formann i LEAN Forum Norge: LEAN som forbedringsinstrument i industrien

· Helene Bank, spesialrådgiver i Fagforbundet: Kritiske kommentarer til LEAN

· Ellen Dalen, hovedtillitsvalgt for NTL ved Universitetet i Oslo: LEAN og medbestemmelse i UiO

LEAN er en produksjonsmodell som ble utviklet i Toyota på 1930-tallet. LEAN knyttes til Fordismen, til Total Kvalitetsledelse, til Just-in-time og noen trekker forbindelser til Einar Thorsrud og samarbeidsforsøkene på 1960-tallet. LEAN har fått en mildt sagt blandet mottakelse i offentlig sektor, mens både eiere, ledere og fagforeninger i mange industribedrifter omfavner det.

Sted: c/o Arbeidsforskningsinstituttet, Stensberggt. 25, 5. etasje.

Ønsker du å delta? Vennligst send påmelding til forumets sekretariat.

V E L K O M M E N

NALF, 29. oktober 2013

Arbeidsforskningsinstituttet Publisert: