HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Medbestemmelse - "Hit - men ikke lenger"?

Se presentasjonene fra temamøtet i mai om medbestemmelse i arbeidslivet, med bl.a. representanter for "Medbestemmelsesrettsutvalget".

Medlemsmøte 3. mai 2010: "Hit - men ikke lenger" - medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet.

Representanter fra "Medbestemmelsesrettsutvalget" - Atle Tranøy fra LO og Aker, og Kristin Juliussen fra Spekter - innledet etter at utvalget la fram sin innstilling 1. mai. Professor Fredrik Engelstad ved Institutt for Samfunnsforskning (ISF) innledet fra et forskerståsted.

Her er presentasjonene fra møtet:

Atle Tranøy

Kristin Juliussen

Fredrik Engelstad

Møtedatoene for høsten: mandag 13. september og tirsdag 2. november 2010.

Arbeidsforskningsinstituttet Publisert: