HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Neste temamøte: Næringslivets bruk av forskning

22. november 2011: Innledere fra Virke og Arbeidsforskningsinstituttet

Hvorfor bruker ikke næringslivet mer forskning?

Norsk arbeidslivsforum inviterer til temamøte 22. november 2011 kl. 1400-1600.

Påmelding her

Innledere:

Jarle Hammerstad, direktør for myndighetskontakt, Virke

Eivind Falkum, seniorforsker, AFI

I tillegg prøver vi å få en representant fra arbeidsgiversiden.

Eivind Falkum vil belyse hvordan næringslivet kan gjøre seg nytte av arbeidslivsforskningen, og vil bidra med tanker om hva som må til for at næringslivet skal oppdage mer av arbeidslivsforskningens ”egenverdier”. Jarle Hammerstad informerer om Virkes erfaring fra samarbeid med forskningsmiljøer, hva de bruker forskning til og hvorfor dette oppleves som viktig.

Temaet åpner for en diskusjon om forholdet mellom forskning og næringsliv, og kan gi ny innsikt og incentiver til videre utvikling og samarbeid.


Sted:

Stensberggt. 25A, 5. etasje, c/o Arbeidsforskningsinstituttet .

Vennligst send påmelding senest mandag 21. november 2011. Har du spørsmål eller kommentarer? Send gjerne en e-post til forumets sekretariat .

VELKOMMEN!

Med hilsen

Norsk Arbeidslivsforum

Rolf Utgård

styreleder

Arbeidsforskningsinstituttet Publisert: