HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Norsk ledelsesbarometer og dagens HR-trender

AFI-forsker Eivind Falkum og leder i HR Norge, Even Bolstad, holdt innlegg på temamøte 10. november 2015. Se presentasjoner og referat

Presentasjoner

HR visa Den norske modellen (Falkum)

"HR-regimet" - årsaken til alt som (visstnok) er vondt? (Bolstad)

Referat:

Eivind Falkum gikk gjennom viktige funn fra Norsk Ledelsesbarometer 2015, der ca 3000 medlemmer av fagforeningen “Lederne” var spurt via epost.

Et sitat fra Ledelsesbarometeret:  

Før hadde vi en reell dialog, og ledelsen var genuint opptatt av å samarbeide. Nå har vi byttet ut ledelsen, og personalavdelingen er blitt HR-avdeling, og dialogen har endret seg helt. Ledelsen med HR i spissen, kan gjerne stile oss spørsmål, men om vi gjør det samme, får vi aldri svar. Det har blitt en enveiskommunikasjon, de styrer hva det skal informeres om og snakkes om, samtidig som de har opprettholdt en slags “liksom-dialog"

Falkum viste en rekke funn som bekreftet at stadig flere opplever en redusert innflytelse over egen arbeidssituasjon, organisering og styringsmuligheter. 

Foreløpig konklusjon: Makt konsentreres i toppen, men det finnes fortsatt en norsk modell som er flatere. Det ble vist en modell som viser en negativ, men signifikant sammenheng mellom hard HR og ansattes og lederes innflytelse på arbeidssituasjonen, arbeidsorganisering og organisering av virksomheten. Det ble skilt mellom Hard HR, Forpliktelses-HR, Samarbeids-HR og IR ledelse. Fokuset i partssamarbeidet flyttes fra organisasjonen som system til ansatte som individ. Dette gir et økende marked for HR-konsulenter (personlighetstester, tilfredshetsmålinger, forpliktelses- og engasjements- og motivasjonsindekser). 

Even Bolstad innledet med å vise at Norske arbeidstakere ligger på andre-plass når det gjelder “Happy workers” i verden, etter Belgia (Kilde Universum). Bolstad gikk gjennom forskjellene mellom Management og leadership, og understreket at HR har stor forretningsmessig betydning, og at god ledelse kan gjøre 30-40% forskjell i produktivitet. Han gikk videre igjennom sammenhengene mellom HR aktiviteter, HR resultater og Organisasjonsresultater. Han viste at Norge kanskje har den største “Collaborative” HRM praksis i verden. Det er våre strukturer dialoger og gjensidig respekt som er bærebjelkene. Grunnmuren heter Tillit, bygget på Egalitet. Det viser seg imidlertid at de som er tyngst fokusert på å jobbe med medbestemmelse er minst representert i toppledelsen. Dette er HR og tillitsvalgtes sitt felles dilemma.  På den annen side: “Tillitsvalgte er en del av lederskapet, men ikke en del av ledelsen! (Jens P. Heyerdahl): Bolstad stilte spørsmålet om det tjener arbeidstakerne at HR er blitt en del av ledelsen? Videre: kan det være en sovepute for den enkelte at de tillitsvalgte involveres mye? Han avsluttet med å si at mange norske tillitsvalgte er blant verdens mest konstruktive. Mange norske arbeidsgivere er det samme. Forbedringspotensial innen norsk ledelse: Vi kan være utydelige både på forventningsavklaring og på tilbakemelding på utført arbeid/resultat.  

Referent: Christian H. Rafn

Solveig Hæreid Publisert: Oppdatert: