HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

"Samhandlingsreformen" er tema for møtet 20. mars

Bidrag fra KS ved G. Grindaker, dir. for helse og velferd, og Sykepleierforbundet ved S. K. Bratseth, nestleder.

Forumet inviterer til temamøte med bidrag fra KS og Norsk Sykepleierforbund,
tirsdag 20. mars 2012 kl. 1400-1600. Påmelding

Hvordan kan partssamarbeid bidra til å
fremme gjennomføringen av samhandlingsreformen?
” 

Med ’partssamarbeid’ menes her arbeidslivets parter. Men vi kan også inkludere myndighetene; trepartssamarbeidet.

Samhandlingsreformen er i gang - en omfattende og krevende helsereform, som foregår i en sektor preget av sterke profesjoner. Ulike aktørers virkelighetsbeskrivelser kan av ”utenforstående” synes som om man lever på ulike planeter. Reformen byr på både utfordringer og muligheter – konflikt og samarbeid. Hva skal til for å sikre suksess? Kan partssamarbeid bidra til å fremme gjennomføringen av samhandlingsreformen? Kommunene har en sentral rolle i samhandlingsreformen, og en av de store utfordringene handler om å skaffe tilstrekkelig kompetent arbeidskraft. Vi har invitert to sentrale aktører, KS og Norsk Sykepleierforbund, til å innlede: Hva mener de er de viktigste utfordringene for denne reformen og hvordan ønsker de selv å bidra til en vellykket gjennomføring, for både befolkning, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Og hva er egentlig en vellykket reform i denne sammenheng?

· Innledere:
Gudrun Haabeth Grindaker, direktør for helse og velferd, KS
Solveig Kopperstad Bratseth, nestleder Norsk Sykepleierforbund

Møtet foregår som vanlig i AFIs lokaler, Stensberggt. 25, Oslo.

Relevant lenke, kronikk:

http://blogg.bt.no/preik/2012/02/07/utskrivningsklar-uonsket-og-ureturnerbar/

VELKOMMEN!

Arbeidsforskningsinstituttet Publisert: