HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Siri Hatlen holdt innlegg på temamøtet 20. september 2011

Tema var: Ledelse av kunnskapsorganisasjoner i endrings- og omstillingsprosesser. Se hennes presentasjon

Tidligere adm. direktør fra Oslo universitetssykehus Siri Hatlen holdt en times innlegg, og reflekterte om ledelse av kunnskapsorganisasjoner i endrings- og omstillingsprosesser, med utgangspunkt i egne ledererfaringer av kunnskapsbedrifter og i særdeleshet fra Oslo universitetssykehus.

Det var mange som deltok i denne muligheten til å få innsyn i de komplekse ledelses- og driftsutfordringene som preger helsesektoren generelt og spesielt de store sammenslåingene innen sykehussektoren i Norge. Se presentasjonen

Innlegget ble etterfulgt av debatt og en runde med spørsmål/svar.

Dato for neste temamøte er: tirsdag 22. november 2011.

Arbeidsforskningsinstituttet Publisert: