HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Streik i moderne tid? - Hvilke former for lønnskamp vil vi møte i framtida?

Temamøte 13. juni 2016 kl. 14-16: Trine Lise Sundnes, leder av Handel og kontor (LO) og Curt A. Lier, leder av Juristforbundet (Akademikerne) innleder.

Curt A. Lier , leder av Juristforbundet (Akademikerne), og Trine Lise Sundnes, leder av Handel og Kontor (LO), innleder til debatt.

Mens Handel og Kontor (HK) i vår truet med streik for tariffavtale og kollektive forhandlinger (Expert), og Fellesforbundet (hotell og restaurant), streika i fire uker for bl.a. retten til lokale forhandlinger, har Akademikerne inngått en avtale i årets offentligoppgjør som er tolket til at man frasier seg streikeretten.

Hvordan ser Akademikerne på denne avtalen, og på framtidas lønnskamp? Akademikerne går inn for lokale forhandlinger og individuell differensiering. Hvordan henger det sammen at man ønsker forhandlingsrett (med streikerett) på pensjon på sentralt nivå, og vil føre lokale lønnsforhandlinger uten streikerett?

LO-forbundene (HK) ønsker å styre oppgjørene med sentrale forhandlinger (LO- eller forbundsnivå), men ønsker også lokal forhandlingsrett. Hvordan vurderer HK streikeretten og forholdet mellom lokale og sentrale forhandlinger?

De fleste fagforbund vil hevde at streikeretten er nødvendig og viktig, og at saker som tas inn i tarifforhandlingene har større sjanse for å nå igjennom enn om man frikobler sakene fra tarifforhandlingene og lønnskampen.

Hvordan vil en eventuell overgang til kun lokale forhandlinger påvirke tre-parts-samarbeidet? Er det grunnleggende forskjeller på akademikere og andre arbeidstakere når det gjelder lønnsdannelse, og hvordan ser dette ut i et internasjonalt perspektiv?

NB: Møtested: Stensberggt. 26, 1. etasje, rom X166. Møtetid: Mandag 13. juni kl. 14 - 16.

Påmelding helst innen fredag 10. juni.

Solveig Hæreid Publisert: Oppdatert: