HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Temamøte - Arbeidslivsforskning

Tirsdag 1. september kl. 14 -16 - nytt tema: Arbeidslivsforskerne - hva bidrar de med? Innlegg fra Forskningsstiftelsen Fafo og Arbeidsforskningsinstituttet, med diskusjon!

Innledere:

Leif E. Moland, cand.sociol., forskningsleder, Forskningsstiftelsen Fafo

Øyvind Pålshaugen, dr. philos, forskningsleder, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

ARBEIDSLIVSFORSKERNE - hva bidrar de med i samfunnet, for næringslivet og fagbevegelsen?

  • Hvem definerer og velger ut hvilke saker som det blir forsket på? Hvordan kan myndigheter, næringsliv og fagbevegelse påvirke temavalg og nyttiggjøre seg resultatene fra forskningen?
  • Hvordan oppfatter samfunnsforskerne sin rolle i forhold til de ulike aktørene i samfunnet?

Norsk arbeidslivsforum er et møtested for samfunnsforskere, myndigheter og arbeidslivets organisasjoner. Med dette møtet ønsker vi å sette et kritisk søkelys på forholdet mellom disse ulike miljøene.

Som foredragsholdere har vi fått to sentrale og erfarne forskere fra de to fremtredende samfunnsforskningsinstituttene Fafo og AFI.

Påmelding pr. e-post innen fredag 28. august

Alle presentasjoner fra temamøtene blir lagt tilgjengelig på vår hjemmeside www.Arbeidslivsforum.no.

VELKOMMEN!

Neste temamøte er tirsdag 17. november.

Arbeidsforskningsinstituttet Publisert: