HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Temamøte: Bidrar forskningen ved reformer og omstillinger i offentlig sektor?

Vi inviterer til temamøte tirsdag 17. november kl. 14. Innledere fra BI, Norges forskningsråd og Helse- og omsorgsdepartementet.

Det blir innledere fra tre miljøer denne gangen:

*Hjørdis M. Sandborg, seniorrådgiver, Spesialisthelsetjenesteavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet

*Professor Rune Sørensen, Institutt for offentlige styringsformer ved BI

*Steinar Kristiansen, seniorrådgiver ved Divisjon for store satsinger og
*Signe Bang, spesialrådgiver ved Divisjon for vitenskap - begge Norges forskningsråd

Send påmelding her, innen fredag 13. november.

TEMA FOR DAGEN – STIKKORD:

Hvilken rolle spiller forskerne og forskningen i de mange reformene i offentlig sektor?

Frembringes det relevant og uavhengig forskning som kan nyttes i arbeidet med reformer og større omstillinger, og hvem skal ta ansvar for å frembringe slik forskning? Hvem bedriver slik forskning i dag, og er det en riktig balanse mellom oppdragsforskning og mer uavhengig forskning på dette feltet?

Har samfunnsforskningen noe å stille opp med i forhold til reformene som lanseres innen helse og velferd? Hva sier forskerne om de ulike reformene og omstillingene?

Vil politikerne og departementene som står bak reformene lytte på forskerne hvis og når slik forskning foreligger?

Det foregår omfattende forskningsbaserte evalueringer av reformer. Hva slags erfaringer har forskerne med disse evalueringene?

HJERTELIG VELKOMMEN! Møtested: Stensberggt. 25 A, 5. etg., i lokalene til AFI.

  • Norsk arbeidslivsforum – etablert i 1994 – 15 års jubileum i år!
Vennlig hilsen Rolf Utgård, styreleder, Norsk arbeidslivsforum
Arbeidsforskningsinstituttet Publisert: