HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Temamøte: Inkluderingskompetanse, torsdag 4. desember

Vi inviterer til paneldebatt og nettverk i forbindelse med boklansering: "Inkluderingskompetanse. Ordinært arbeid som mål og middel".

Forum for inkluderingskompetanse i samarbeid med Norsk arbeidslivsforum (NALF) og AFI-forum inviterer.

Tid: Torsdag 4. desember 2014, kl. 15 - 17.

Sted: Hamsunsalen, Gyldendal forlag, Sehesteds gate 4 (Sehesteds plass) i Oslo.

I den nye boka «Inkluderingskompetanse. Ordinært arbeid som mål og middel» utforsker 18 forfattere hvordan den vanlige arbeidsplassen kan brukes som inkluderingsarena for mennesker som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet eller som har vansker med å beholde tilknytningen til jobb. Blant forfatterne er erfarne praktikere, forskere og ansatte på ulike nivåer i velferdssektoren.

http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Helse-og-sosialfag/Tverrfaglige-emner/Inkluderingskompetanse

Program for dagen:

  • Velkommen, ved Gyldendal Akademisk v/Ellen Aspelund
  • ”Inkluderingskompetanse” – om bakgrunnen for boka v/Øystein Spjelkavik
  • Presentasjon av boka v/Kjetil Frøyland og de enkelte forfatterne
  • Innledning til paneldebatt ved Arild Steen, instituttdirektør Arbeidsforskningsinstituttet: «Er økt bruk av ordinær arbeidsplass mulig og ønskelig for å få til økt arbeidsinkludering? Hva må i så fall til?»

        I panelet deltar:

        Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør, Arbeids- og velferdsdirektoratet
        Marte Buås, seniorrådgiver, hovedorganisasjonen Virke
        Tor Idar Halvorsen, rådgiver, LO
        Lars Inge Terum, professor, dr.philos, Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus
        Kåre Hagen, senterleder Senter for velferds- og arbeidslivsforskning og instituttdirektør NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
        Kjetil Frøyland, forsker/stipendiat, Arbeidsforskningsinstituttet
        Øystein Spjelkavik, seniorforsker, Arbeidsforskningsinstituttet

  • Mingling med forfriskninger

Påmelding: Per e-post innen 1. desember til: Arbeidslivsforum@afi.hioa.no. Har du spørsmål? Kontakt Solveig Hæreid, sekretariatet, mobil: 482 90 851/ solveig.hareid@afi.hioa.no
NB: Merk møtetid – kl. 15-17, og sted: Kart til møtelokalet

 *****************

Den første samlingen i Norsk arbeidslivsforum i 2015 er en dagskonferanse 19. februar: « Samarbeid for produktivitet og demokrati i det 21. århundrets arbeidsliv . – Samarbeidsforsøkene i industrien – 50-årsjubileums­konferanse». Hold av datoen!

Solveig Hæreid Publisert: Oppdatert: