HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Temamøte og årsmøte 2011 i forumet -

Mandag 9. mai 2011 kl. 14 har vi temamøte med stikkord "Arbeidstidsbestemmelsene". Kl. 16 samme dag avholdes årsmøtet 2011.

Mandag 9. mai 2011

ÅRSMØTET - kl. 16-18

Dagsorden og årsmøtet er sendt medlemmene. Vennligst ta kontakt med sekretariatet dersom det skulle være noen spørsmål i forbindelse med årsmøtet.

TEMAMØTET - kl. 14-16 - påmelding pr e-post

Dagens tema er:

Arbeidsmiljøloven og dens arbeidstidsbestemmelser er utdaterte, og det er enkelte fagforbund også, hevder noen. Debatten om fleksible turnusordninger innen helse- og sosialsektoren i kjølvannet av lovbruddene Adecco Helse gjorde seg skyldig i, har gått i ulike retninger. Mange lovbrudd er påvist også i andre sektorer. Motstridende oppfatninger av hvilke bransjer og yrker som tillater ordninger Arbeidsmiljøloven egentlig forbyr, brettes ut i mediene. Gir lange vakter og fleksible turnusordninger en bedre tilpasning til familie og fritid, eller overforbruker dette de ansattes helse og truer deres velferd? Hva mener partene om dette, og hva kan forskningen fortelle?

Innledere:

· Forsker, Dr. philos Jenny-Anne Sigstad Lie ved STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt). Hun har gjort flere aktuelle studier om arbeidstid og helse.

· Avdelingsdirektør Arbeidsliv NHO, Liv Ragnhild Teig

· Fungerende leder i Akademikerne, Åsmund Knutsen

Presentasjonene fra temamøtet blir lagt ut i etterkant, under menypunktet "Møter og aktiviteter".

VELKOMMEN!

Med hilsen

Rolf Utgård, styreleder

Arbeidsforskningsinstituttet Publisert: