HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Temamøte om pensjon - 27. mars 2014

Er pensjonsordningene til hinder for arbeidsmobilitet?
Virke, ved direktør og sjefsøkonom Lars E. Haartveit, og Fafo, ved forsker Geir Veland, innledet til diskusjon. Se presentasjonene.

Presentasjonene:

Direktør og sjefsøkonom Lars E. Haartveit, Virke
Forsker Geir Veland, Fafo

Pensjonsordningene har blitt mye mer fleksible gjennom reformene. Pensjoneringsalderen ser ut til å være i fri flyt. Noen går ut av arbeidslivet tidlig, mens andre vil stå i arbeid så lenge som mulig. Noen tar redusert arbeidstid kombinert med at de tar ut deler av pensjonen. Andre jobber fullt samtidig som de tar ut det de kan av pensjonene.
Hvordan slår dette ut i arbeidsmarkedet? Blir det færre eller flere i arbeid med disse ordningene? Blir mobiliteten i arbeidsstyrken større eller mindre? Påvirker pensjonsordningene arbeidsmobilitet mellom offentlig og privat sektor? Og hva skjer på arbeidsplassene - blir de mer eller mindre fleksible i møtet med krav om endring og omstilling?

Møtested: Stensberggt. 25, 5. etasje, c/o Arbeidsforskningsinstituttet.

Solveig Hæreid Publisert: Oppdatert: