HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Til glede og besvær - Særaldersgrenser

Her følger invitasjon og presentasjon til årets første temamøte med innledere - torsdag 26. september kl. 14-16.

Vi inviterer til temamøte om pensjoner og særaldersgrenser
torsdag 26. september 2013 kl. 14-16:

Særaldersgrenser - til glede og besvær

En rekke bransjer og yrker har lavere pensjonsalder enn 67 år. Dette er ordninger som er forhandlet fram og basert på historiske og yrkesmessige særegenheter. Det er ofte yrker som er fysisk krevende som sangere og ballettdansere, men også politi, som har lavere pensjonsalder.

Med pensjonsreformen, hvor folk oppfordres til å stå lenger i jobb og kombinere jobb og pensjon, og med yrker som er under endring, kommer kravet om å forlenge pensjonsalderen også for disse gruppene. Lav pensjonsalder oppleves imidlertid som et gode man ikke uten videre gir fra seg, og derfor blir dette gjenstand for forhandlinger og politiske dragkamper.

Hvordan skal myndighetene og arbeidsgiverne lykkes med å få flere til å stå lenger i jobb hvis særaldersgrensene består? Og hvordan skal fagforeningene ivareta sine medlemmers interesser når noen medlemmer ønsker å jobbe lenger, mens andre vil beholde særaldersgrensene? Vi ser også eksempler på at arbeidsgivere ønsker lavere pensjonsalder, noe som gjør aldersbegrunnet oppsigelse mulig. Hvordan skal som samfunn gripe dette an?

Dagens innledere er:

Kari Østerud, leder av Senter for seniorpolitikk, og 

Unn Alma Skatvold, nestleder i Politiets fellesforbund.

Møtested: Stensberggt. 25 A, 5. etasje, c/o Arbeidsforskningsinstituttet. Vennligst send påmelding til forumets sekretariat.

VELKOMMEN!

NALF, 30. august 2013

Arbeidsforskningsinstituttet Publisert: