HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Tjenestepensjonsordningene

Vi inviterer til møte tirsdag 03. mars 2009 kl. 14.00 – 16.00. Tema er: Den siste Bøygen – tilpasning til tjenestepensjonsordningene.

Sted: Stensberggt. 25 A,  5. etasje, i lokalene til Arbeidsforskningsinstituttet

Påmelding til : Arbeidslivsforum@afi-wri.no. Temamøtene er gratis, men det forutsetter medlemskap. Deltakere som ikke er medlem, blir derfor automatisk innmeldt som medlemmer i Arbeidslivsforum (medlemskontingent er kr. 200/år).

Mye av pensjonsreformen er på plass, men fortsatt er det mange uløste problemstillinger som gjenstår. I pensjonsforliket er det sagt at bruttogarantiordningen skal opprettholdes for offentlig ansatte. Går man rundt Bøygen og lar privat sektor alene bære hele byrden av reformen?

Vil det bli et klasseskille mellom pensjonistene fra offentlig og privat sektor?

Vil den offentlige tjenestepensjonsordningen være bærekraftig eller vil den rasere kommuneøkonomien?

Det er et politisk uttalt et ønske å øke mobiliteten mellom offentlig og privat sektor. Er det i det hele tatt mulig å tilpasse offentlig og privat tjenestepensjon?

”Ekspertene” som utreder endringene har sterke egeninteresser. Og stortingsrepresentantene som skal vedta nye systemer har egne pensjonsordninger som er bygget etter samme prinsipp - de er bare enda bedre.

Media følger med. Er prosessen rundt reformen av offentlige pensjonsordninger en bombe som bare venter på å bli detonert?

Til å belyse disse og flere spørsmål har vi invitert representanter som har deltatt i utvalget ”Fremtidig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor” og ”Brede pensjonsordninger i privat sektor” (Hippe-utvalget).

Innledere:

· Klemet Rønning-Aaby, Fagforbundet
· Anders Kvam, Tekna
· Sissel Rødevand, Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)

Temakontakt i styret: Karina Messel.

Vennlig hilsen
Norsk arbeidslivsforum

Even Bolstad, styreleder

PS: Merk datoen for neste temamøte: tirsdag 28. april. Foreløpig tittel: Nedbemanning uten konflikt – er det mulig? DS

Arbeidsforskningsinstituttet Publisert: