HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Velferdsfellen - fins den virkelig? Temamøte tirsdag 1. mars kl 14-16

Baard Meidell Johannesen fra NHO og Knut Fossestøl fra AFI innleder årets første temamøte - "Velferdsfellen...."

Norsk arbeidslivsforum inviterer til tema- og diskusjonsmøte TIRSDAG 1. MARS KL. 14 – 16 i Stensberggt. 25A , 5. etasje, c/o Arbeidsforskningsinstituttet. Påmelding via epost senest mandag 28 februar.

Dagens tema er ”Velferdsfellen – fins den virkelig?”

Følgende personer vil berøre dette tema:

· Baard Meidell Johannesen, Næringslivets hovedorganisasjon NHO

· Knut Fossestøl, forsker, Arbeidsforskningsinstituttet AFI

NHO har med stor kraft lansert metaforen ”velferdsfellen” ved sin årskonferanse i januar 2011. Det norske velferdssamfunnet må møte tre bølger, sier organisasjonen. Eldrebølgen krever mer ressurser til pensjon, pleie og omsorg, trygdebølgen holder flere utenfor arbeidslivet og migrasjonsbølgen som vil presse velferdsordningene om innvandrerne ikke kommer i arbeid. Forut for årskonferansen har norske husstander mottatt en publikasjon som utdyper organisasjonens syn på dette temaet.

Både på årskonferansen og i debatten umiddelbart etterpå ble begrepet velferdsfellen utfordret. Statsministeren påpeker at en velferdsfelle først oppstår om vi ikke har råd til å finansiere velferdsordningene, og forskere peker på at NHO nok kan ha mistolket deler av det statistiske materialet de bygger på.

Vårt debattmøte vil følge opp dette utgangspunktet; er metaforen ’velferdsfellen’ ren retorikk eller er forsvarerne av dagens og fremtidens velferdsordninger naive? Fins det gode og omforente løsninger som alle parter kan enes om? Hva sier forskningsfunnene om dette egentlig?

VELKOMMEN!

Etter temamøtene blir presentasjonene lagt ut her på hjemmesiden under ”Møter og aktiviteter". Her finnes også tidligere presentasjoner.

Med hilsen,

Rolf Utgård, styreleder, Arbeidslivsforum

Arbeidsforskningsinstituttet Publisert: