HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Innovasjon og virksomhetsutvikling

Forskergruppen Innovasjon og virksomhetsutvikling har fokus på samarbeidsbasert innovasjon i virksomheter, nettverk, klynger og regioner. Sentralt i tilnærmingen står den norske samarbeidsmodellen med bred medvirkning og samhandling mellom ulike aktører, regionalpolitiske virkemidler for innovasjon og organisering og ledelse av innovasjonsprosesser.

Vi arbeider både med privat og offentlig sektor, og tilnærmer oss arbeidslivets utfordringer gjennom perspektiver som medarbeiderdrevet innovasjon, sosial -, regional - og ansvarlig innovasjon.

Gruppen for Innovasjon og virksomhetsutvikling har en bred faglig sammensetning og preges av en praksisnær og handlingsorientert forskningsform, herunder aksjonsforskning. Vi tilbyr kartlegginger, analyser, casestudier og forskningsbasert støtte i endringsprosesser, samt fasilitering av dialogkonferanser, foresightprosesser, ideverksteder, med mer.

Sentrale prosjekter

Se flere prosjekter under forskningsgruppen Innovasjon og virksomhetsutvikling.