HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Å gi formidlingen en kropp

en casestudie av NTNUs kyborgprosjekt

Prosjektet tar for seg forskningsformidlingen som inngår i NTNUs kyborgprosjekt, hvor man forsøker å bruke menneskelige celler som komponenter i en robot.

I vår studie vil det eksperimenteres med workshops der lekfolk bli invitert til å diskutere teknologien. Workshopene vil ha forskjellig innhold og fokus. Basert på disse vil man forsøke å si noe om hva forskjellige fremstillingsmåter av teknologien har å si for hvordan den blir diskutert og forstått. Vår hypotese er at å gi forskning et materielt uttrykk, slik man har gjort i kyborgprosjektet, kan bidra til at det skapes oppmerksomhet og diskusjon. Samtidig tror vi at dette grepet kan innsnevre diskusjonen, da fokuset blir på selve kyborgen, og ikke på andre mulige anvendelser av forskningen som ligger til grunn.

Både forskerne i prosjektet og deltagerne på workshopene vil bli intervjuet. Dette vil suppleres med en medieanalyse av oppmerksomheten prosjektet får.

Forskningsgruppe

Innovasjon og virksomhetsutvikling

Samarbeidspartnere

    Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU

Prosjektperiode

Start: 01.01.2018

Slutt: 31.05.2020

Finansiering

    Norges forskningsråd

Prosjektnummer

    200859