HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Arbeidstid - Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund (NSF) ønsker en oppdatert oversikt over sentrale funn fra forskningen på sammenhenger mellom arbeidstidsordninger og deres effekt på ansattes helse og betydningen for pasientsikkerhet. Det er også et ønske at oversikten skal synliggjøre områder med behov for mer systematisk kunnskap.

Prosjektet vil legge fokus på å systematisere eksisterende kunnskap, og å identifisere kunnskapshull. Vi vil videre legge vekt på arbeidstidsordninger og kontekster av relevans for Norske sykepleiere.

English version

Forskningsgruppe

Arbeidsinkludering

Prosjektperiode

Start: 23.06.2017

Slutt: 01.08.2018

Finansiering

    Norsk Sykepleierforbund

Prosjektnummer

    1192