HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Delta Helsefagarbeidere

Prosjektet undersøker om helsefagarbeidere får brukt sin kompetanse (kunnskap og ferdigheter) på arbeidsplassen. Om de utfører oppgaver de er underkvalifiserte eller overkvalifiserte for. Videre søker prosjektet å finne ut om det er forskjeller i forholdet mellom kompetanse og oppgaver mellom arbeidsgivere og sektorer og om dette har endret seg over tid. Prosjektet undersøker også å undersøke forholdet mellom helsefagarbeidere, sykepleiere, vernepleiere og ufaglærte.

Datainnsamlingen foregår primært ved spørreskjema besvart av medlemmer i Helsefagarbeidere i Delta. Det vil også bli gjennomført en fokusgruppe for å belyse funnene, samt en dialogkonferanse med 15 – 20 deltakere fra arbeidstakersiden, arbeidsgiversiden og politiske myndigheter for å drøfte funn og analyser og tiltak som imøtekommer den beskrevne situasjonen for helsefagarbeidere.

Publikasjoner og forskningsresultater

Prosjektdeltakere

Forskningsgruppe

Mestring, arbeid og mangfold

Prosjektperiode

Start: 01.01.2017

Slutt: 31.05.2017

Finansiering

    Delta

Prosjektnummer

    6078