HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Et lag rundt eleven - en klyngerandomisert effektevaluering av LOG-modellen

Tiltak for å oppnå bedre bruk av flerfaglig kompetanse i skolen

Prosjektet skal gi ny kunnskap om hvordan flerfaglig kompetanse i skolen kan benyttes på best mulig måte. Prosjektet omfatter utvikling, utprøving og effektevaluering av tiltak for flerfaglig samarbeid i fire kommuner: Harstad, Ålesund, Lillehammer og Nedre Eiker.

For at skoleeier og skoleledere skal utnytte mulighetene knyttet til flerfaglig samarbeid bedre skal kommunene fra skoleåret 2017/2018 prøve ut og evaluere et tiltak vi har kalt «LOG-modellen». Modellen er et systematisk opplegg for Ledelse, Organisering og Gjennomføring av en utviklingsprosess for å oppnå bedre flerfaglig samarbeid. Modellen implementeres og evalueres i samarbeid med forskere fra Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Tromsø. Prosjektet finansieres av Utdanningsdirektoratet og varer i 3 år.

Effektene av tiltaket vil evalueres gjennom en klyngerandomisert studie. Dette betyr at alle grunnskolene i deltagende kommuner deltar i evalueringen, men halvparten av skolene blir tilfeldig trukket ut til en tiltaksgruppe og halvparten til en sammenligningsgruppe. Undersøkelsen vil gi svar på om skoler som bruker LOG-modellen (tiltaksgruppen) forbedrer det flerfaglige arbeidet slik at læringsmiljø, læringsutbytte og opplevd profesjonell kompetanse blir bedre enn i skoler som ikke bruker modellen (sammenlignings gruppen). Totalt 37 skoler inngår i prosjektet.

Forskningsprotokollen finner du her.

Les mer om prosjektene i Et lag rundt eleven på Utdanningsdirektoratets nettsider.

English version

Samarbeidspartnere

  Harstad kommune

  Ålesund kommune

  Lillehammer kommune

  Nedre Eiker kommune

  Internasjonale samarbeidspartnere:

  Senior researcher Mary Visher, MDRC, Berkley, USA

  Professor Nancy Cartwright, Durham University and UC San Diego

Prosjektperiode

Start: 01.04.2017

Slutt: 30.06.2020

Finansiering

  Utdanningsdirektoratet

Verdi

 • 23 mill (29,07 mill inkl. mva.)

Prosjektnummer

  2132