HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Områdeløft Ammerud

Som et ledd i områdeløft Ammerud ønsker Bydel Grorud å få utført en analyse av området, med vekt på hvilken effekt områdeløftet har hatt for befolkningen på Ammerud.

Områdeløft Ammerud blir gjennomført i perioden 2011-2016 og er en del av Groruddalssatsingen i Bydel Grorud. Hovedmålet med områdeløftet er å gjøre Ammerud kjent som et lokalsamfunn hvor det er godt å bo og være for alle, med en raus, stolt, trygg og aktiv lokalbefolkning. Delmål er å styrke stedsidentiteten og bidra til økt medvirkning, bedre levekår og trivelige fysiske omgivelser. En viktig del er å støtte opp under bydelens folkehelsearbeid og ha et målrettet arbeid mot barn og unge.

I dette prosjektet vil vi kartlegge og drøfte eventuelle effekter områdeløft har hatt for befolkningen på Ammerud frem til høsten 2016. Prosjektet skal identifisere de eventuelle effektene sett opp mot hovedmål og strategier, samt avdekke hvordan utviklingen har vært fra 2013 til 2016. Resultatene skal inngå i det videre utviklingsarbeidet i bydelen og i Groruddalssatsingen 2017-2027.

Arbeidet skal bestå av både en kvantitativ og en kvalitativ del. Den kvantitative delen skal ta utgangspunkt i den såkalte nullpunktsanalysen fra 2013. Den kvalitative undersøkelsen skal utdypes med mer erfaringsbasert kunnskap fra befolkningen i området.

Forskningsgruppe

Innovasjon og virksomhetsutvikling

Samarbeidspartnere

    By- og regionforskningsinstituttet

Prosjektperiode

Start: 01.06.2016

Slutt: 01.11.2016

Finansiering

    Oslo kommune

Prosjektnummer

    5310