HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Områdesatsing Agder - Forprosjekt

Bakgrunnen for oppdraget er Sørlandstingets anmodning om at fylkeskommunene leder og koordinerer en helhetlig og langsiktig levekårssatsing i et partnerskap mellom stat, fylke og kommuner. Forprosjektet skal munne ut i en søknad til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) om midler til en områdesatsing med Agder som nedslagsfelt.

Utredningen skal produsere en analyse med anbefalinger til hvordan Agder som en region med by og land kan styrke pågående arbeid ved å ta i bruk områdemetodikk i levekårssatsingen (med referanse til Groruddalsatsingen). Det pågående arbeidet består av prosjekter, systematisk forbedringsarbeid og konkrete tiltak med hovedmål om at flere sørlendinger kan leve gode liv.

Utredningen skal romme:

  • Kort oppsummering av levekårsstatus på Agder
  • Kunnskapsoppsummering om effekter av levekårstiltak
  • Anbefalinger
  • Skissere en programteori for gjennomføring

 Utredningen skal gi anbefalinger til svært mange sider av områdesatsingen.

Prosjektdeltakere

Forskningsgruppe

Arbeid, ledelse og mestring

Samarbeidspartnere

    Oxford Research AS Kristiansand

Prosjektperiode

Start: 22.01.2018

Slutt: 26.04.2018

Finansiering

    Vest-Agder fylkeskommune

Prosjektnummer

    200776