HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Pårørende og tvang

Forebygging og reduksjon av tvang er en uttalt målsetting for kvalitetsforbedring av de psykiske helsetjenestene.

Det har vært mye forskning og fagutvikling som har inkludert ansatte og pasienters perspektiver, men langt mindre pårørende. Dette prosjektet skal undersøke pårørendes rolle i det tvangsreduserende arbeidet og deres perspektiver på hvordan de kan bidra til å forebygge og kvalitetssikre tvang.

Prosjektet tar form som en kvalitativ studie med bruk av fokusgruppeintervjuer i tillegg til at man prøver ut pårørende som medforsker gjennom et deltakende forskningsdesign.  Prosjektet berører innovasjon og virksomhetsutvikling av de psykiske helsetjenestene. Psykisk helse er et viktig utdanningsområde innen HIOA, og kunnskapen fra prosjektet vil bidra inn mot høgskolens forskning forøvrig. I tillegg er pårørende som medforskere i deltakende aksjonsforskning mindre utprøvd, og vil derfor bidra med økt metodisk kunnskap.  Det inngår også som del av satsingen på deltakerbasert innovasjon i profesjonsrettede virksomheter.

Prosjektdeltakere

Forskningsgruppe

Innovasjons og virksomhetsutvikling

Prosjektperiode

Start: 20.05.2017

Slutt: 31.12.2017

Finansiering

    Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Prosjektnummer

    5316