HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Pårørendeveileder

Familien - eller pårørende - til mennesker med alvorlige psykiske vansker føler seg ofte marginalisert og ignorert av psykisk helsevern. Norge har hatt nasjonale føringer for pårørende-involvering i flere år, og en revidert veileder ble publisert i 2017, men forskning viser at pårørende-involvering fortsatt er mangelfull.

Dette prosjektet har som mål å forbedre helsetjenestene og den psykososiale helsen til pasient og pårørende gjennom implementering av evidensbaserte tiltak og gode praksiser for pårørende-involvering.

Prosjektet skal kartlegge implementeringen av de nasjonale anbefalingene, undersøke hemmere og fremmere for implementering, samt moralske dilemmaer og motstridende interesser. Det vil også utvikles et omfattende implementerings-støtteprogram med effekt-målinger for pasient, pårørende og ansatte.

Prosjektet kombinerer responsiv og deltakende aksjonsforskningsmetodikk med et kluster-randomisert design, politisk økonomisk analyse og empirisk etikk, og tverrfaglighet.

AFI, ved Reidun Norvoll,  har ansvar for arbeidspakken som omhandler den politiske økonomiske analysen av forhold som innvirker på implementeringen av pårørendeveilederen i prosjekter der det skal gjøres dokumentanalyser og intervjuer med sentrale stakeholdere.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd (HELSEVEL) og er et samarbeidsprosjekt mellom Senter for medisinsk etikk, UiO, Ahus og Høgskolen i Innlandet.

English version

Prosjektdeltakere

 • Reidun Norvoll
 • Torleif Ruud, UiO
 • Reidar Pedersen, UiO
 • Kristiane Myckland Hansson, UiO
 • Lars Hestmark, UiO
 • Maria Romøren, UiO
 • Kristin Weaver, UiO
 • Elleke Landeweer, UiO
 • Bente Weimand, Ahus
 • Kristin Heiervang, Ahus
 • Mary Ann Stamsø, Høgskolen i Innlandet

Forskningsgruppe

Innovasjon og virksomhetsutvikling

Samarbeidspartnere

  Universitetet i Oslo

  Akershus universitetssykehus

  Høgskolen i Innlandet

Prosjektperiode

Start: 01.10.2017

Slutt: 30.09.2021

Finansiering

  Norges forskningsråd (HELSEVEL)

Prosjektnummer

  5321