HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Pårørendeveileder

Familien - eller pårørende - til mennesker med alvorlige psykiske vansker føler seg ofte marginalisert og ignorert av psykisk helsevern. Norge har hatt nasjonale føringer for pårørende-involvering i flere år, og en revidert veileder ble publisert i 2017, men forskning viser at pårørende-involvering fortsatt er mangelfull.

Dette prosjektet har som mål å forbedre helsetjenestene og den psykososiale helsen til pasient og pårørende gjennom implementering av evidensbaserte tiltak og gode praksiser for pårørende-involvering.

Prosjektet skal kartlegge implementeringen av de nasjonale anbefalingene, undersøke hemmere og fremmere for implementering, samt moralske dilemmaer og motstridende interesser. Det vil også utvikles et omfattende implementerings-støtteprogram med effekt-målinger for pasient, pårørende og ansatte.

Prosjektet kombinerer responsiv og deltakende aksjonsforskningsmetodikk med et kluster-randomisert design, politisk økonomisk analyse og empirisk etikk, og tverrfaglighet.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd (HELSEVEL) og er et samarbeidsprosjekt mellom Senter for medisinsk etikk, UiO, AFI/HiOA og Ahus. AFI, Gruppe for Innovasjon og virksomhetsutvikling, har ansvar for den politisk økonomiske analysen. 

Prosjektdeltakere

Forskningsgruppe

Innovasjon og virksomhetsutvikling

Samarbeidspartnere

    Universitetet i Oslo

Prosjektperiode

Start: 01.10.2017

Slutt: 30.09.2021

Finansiering

    Norges forskningsråd (HELSEVEL)

Prosjektnummer

    5321