HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

RFF Velferdsteknologi

Prosjektet fokuserer på innføring av velferdsteknologi i hjemmebaserte omsorgstjener.

Kommunene Fet, Ullensaker og Aurskog-Høland deltar i prosjektet. Flere velferdsteknologibedrifter deltar også i prosjektet.

Gjennom felles prosjektdeltagelse kan både kommuner og bedrifter opparbeide kunnskap om hvordan forbedre sitt samarbeid. Et mål med velferdsteknologi er at flere kan bo hjemme lenger og at helsetjenestene til eldre blir mer effektive og tilpasset den enkelte brukers behov. Fremtidens omsorgsbehov fordrer både flere ansatte med nødvendig kompetanse og økt bruk av velferdsteknologi. I praksis er de fleste kommuner i startfasen hva implementering av velferdsteknologi angår. Kommunene som her studeres er i oppstartsfasen, og er således representative for flertallet av norske kommuner.

Det finnes i dag en rekke teknologier og det utvikles stadig nye. De fleste studiene vi har kommet over fokuserer i stor grad på effekter og utfordringer ved bestemte teknologier.

I dette prosjektet er innovasjonsprosessen i fokus. Gode innovasjonsprosesser kjennetegnes av en rekke etterfølgende steg hvor kompetanse og metoder gradvis forbedres. Et viktig spørsmål er hvordan og på hvilken måte man evner å strukturere arbeidet internt og samarbeide med leverandører og brukere slik at forholdene ligges til rette for en langsiktig satsing? Hovedfokuset er på det organisasjonsinterne samarbeidet mellom ledere og medarbeidere. I kommunene må det etableres gode samarbeidsrelasjoner og en evne til å lære av sine erfaringer. Innsiktene fra forprosjektet har som mål å bidra til bedre oppstartsprosesser i andre kommuner.

Forskningsgruppe

Arbeidsinkludering

Prosjektperiode

Start: 01.11.2016

Slutt: 31.12.2018

Finansiering

    Regionale Forskningsfond Hovedstaden

Prosjektnummer

    1191