HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Stedsanalyse Vestli

Vi vil gjennomføre en bred stedsanalyse der vi kartlegger og analyserer demografiske, sosiokulturelle og fysiske forhold eller dimensjoner på Vestli.

Oppdragsgiver Bydel Stovner trenger ny kunnskap om befolkningens kjennetegn, lokal stedsbruk, trivsel og Vestlis omdømme. Det vil derfor gjennomføres en omfattende og detaljert analyse av følgende tre hovedelementer: Fysiske nærmiljøkvaliteter; aktører; sosiokulturelle forhold. Gjennom stedsanalysen skal vi identifisere lokale utfordringer og muligheter samt beskrive hvordan området – herunder uterom, møteplasser med mer – rent faktisk er per i dag. I tillegg til statistiske analyser og kartlegginger av de fysiske strukturene, legges det særlig vekt på analyser som får frem beboernes opplevelser, stedsbruk og holdninger til Vestli.

Prosjektgruppen består av forskere og praktikere med ulik fagbakgrunn. Data vil samles inn gjennom tett kontakt med befolkningen og observasjoner av dagligliv på Vestli.  Denne analysen og situasjonsbeskrivelsen vil gi et viktig kunnskapsgrunnlag for å utforme langsiktige mål og ønskede effekter av den forestående områderettede satsingen. Basert på arbeidet med stedsanalysen på Vestli, vil vi så utarbeide forslag til aktuelle typer tiltak.

Prosjektdeltakere

Forskningsgruppe

Innovasjon og virksomhetsutvikling

Samarbeidspartnere

    By- og regionforskningsinstituttet, NIBR

    Kåmmån

Prosjektperiode

Start: 07.07.2017

Slutt: 15.01.2018

Finansiering

    Oslo kommune, Bydel Stovner

Prosjektnummer

    5317