HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Supported Employment for innvandrere

Hovedmålet er å fremskaffe kunnskap og utvikle kunnskapsbasert praksis i bruk av «place-train-maintain» i kvalifiserings- og sysselsettingsarbeid av innvandrere som trenger ekstra støtte for å få og beholde tilknytning til arbeidslivet.

Forskningsmålet er å utvikle kunnskapsgrunnlaget og testbare kvalitetskriterier i Supported Employment (SE) for innvandrere med omfattende bistandsbehov som målgruppen. Erfaringer fra prosjektet skal bidra til å tilpasse eksisterende verktøy og utarbeide en ny håndbok i SE-metodikk for denne målgruppen.

Praksismålet er å implementere kunnskapsbasert praksis i Supported Employment for målgruppen og med dette styrke kommunenes kvalifiserings- og sysselsettingsarbeid. I prosjektet skal aktiv forskningsinnsats bistå praksisfeltet med utprøving og implementering av SE for målgruppen. Prosjektet skal øke praktikernes trygghet og motivasjon for utvikling og endring gjennom organisasjonslæring basert på praktikernes medvirkning i metodeutvikling og implementering av kunnskapsbasert praksis.

Forskningsgruppe

Arbeidsinkludering

Prosjektperiode

Start: 01.10.2016

Slutt: 31.12.2018

Finansiering

    Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Prosjektnummer

    6074