HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Ung på Fjell i Drammen: En forstudie


Prosjektet ”Ung på Fjell i Drammen: en forstudie”, utføres av AFI (HiOA) på oppdrag fra Drammen kommune.Områdeløftet på Fjell (Fjell 2020) spesielt, og Drammen kommune generelt, ønsker å styrke ungdomsmedvirkningen, foreldrekompetanse og oppvekstmiljø, redusere levekårsutsatthet og unges opplevelse av utenforskap. Målet med forstudien vil være å sikre at kommunens tilnærming til å jobbe med denne gruppen er kunnskapsbasert og systematisk, og bygger på en felles forståelse av situasjonen per i dag. Forstudien består av kunnskapsinnhenting og analyse, samt workshop for metodeutvikling.

Målgruppe er definert som ungdom av begge kjønn i alderen 10-19 år, bosatt på Fjell i Drammen, med spesiell vekt på drabantbyen og utsatt ungdom i bydelen. Forstudien ønsker å sammenstille og analysere eksisterende kunnskap om denne gruppen, samt utarbeide et metodisk opplegg for å involvere disse ungdommene i framtidig kunnskapsinnhenting, prosjekter og tiltak. Forstudien vil sammenstille og analysere tilgjengelig kvalitativt datamateriale om målgruppen og deres nærmiljøomgivelser, nettverk, psykisk og fysisk helse, aktiviteter og handlingsrom.

Forskningsgruppe

Innovasjon og virksomhetsutvikling

Prosjektperiode

Start: 15.12.2017

Slutt: 01.02.2018

Finansiering

    Drammen kommune

Prosjektnummer

    5330