HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Veier mot målet

Prosjektet skal prøve ut Supported Employment – en modell for arbeidsinkludering for arbeidssøkere med utviklingshemming.

Hovedmål med prosjektet er å utvikle og implementere Place then train og Supported Employment for å sikre arbeidsinkludering for utviklingshemmede. Delmål er å tilpasse, kvalitetssikre og evaluere bruk av metoden Supported Employment i tre virksomheter med oppgaver innen aktivitet, utdanning og arbeidsinkludering.

Prosjektet har som mål å utvikle, implementere og evaluere Supported Employment (SE) som metode for vellykket arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Prosjektet tar utgangspunkt i det overordnede samfunnsoppdraget om at flere skal få mulighet til å bidra i arbeidslivet på egne premisser. Perspektivet som legges til grunn er arbeid som mål og middel i arbeidsinkludering gjennom «Place, train, maintain» tilnærminger. Gjennom å studere tre ulike case som representerer tre ulike organisasjoner og ulike innhold og mål, skal prosjektet identifisere suksesskriterier for metodisk tett oppfølging av utviklingshemmede i jobb

English version

Prosjektdeltakere

Forskningsgruppe

Arbeidsinkludering

Samarbeidspartnere

    Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming

Prosjektperiode

Start: 01.06.2016

Slutt: 30.09.2018

Finansiering

    Arbeids- og velferdsdirektoratet

Prosjektnummer

    6069