HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Arbeidsinkludering og mentor

Delrapport 1

Forfatter(e): Andre FOU-resultater 2018:01

Last ned gratis

Første delrapport i prosjektet «Samarbeid om utvikling av inkluderingskompetanse i virksomhetene ved hjelp av «naturlig bistand» (mentor)»

Sammendrag av publikasjonen

Sammendrag av publikasjonen

NAV-kontor og arbeidslivssentre samarbeider med ordinært arbeidsliv for å styrke arbeidsinkluderingen ved bruk av mentor som «naturlig bistand». Utfordringen er om NAV klarer å følge opp slik at sannsynligheten for videre arbeidslivstilknytning for deltaker øker.

Inkluderingsutfordringen identifiseres som et komplekst og gjenstridig problem. Hybridmodellen (litt veileder, litt jobbspesialist) er en innovasjon der det er viktig med ledelse som støtter eksperimentering, skaper rom i organisasjonen for kompetanseutvikling, modelluttesting og erfaringslæring. Ledelsen må beskytte modellutviklingen slik at involverte saksbehandlere ikke opplever uttestingen som ekstraarbeid. Ledelsen må også ta tak i konflikter eller uenigheter knyttet til hva modellen innebærer. Hybridmodellen kan fungere som en «jobbspesialist-skole» ved NAV-kontoret og som en bro mellom saksbehandler- og jobbspesialistmodellen. En del mentorer er svært dedikerte, men har ofte ikke myndighet i virksomheten. De er fornøyd med oppfølgningen fra NAV, men forventer at NAV skal bidra for å øke sannsynligheten for en varig arbeidslivstilknytning for deltakeren.

Endringsforslag som er kommet fram er: Mentortilskudd bør være fleksibelt og justerbart og være basert på brukerens behov og virksomhetens kapasitet og evne til oppfølgning.  Det er krevende for mentor å planlegge og investere i oppfølgning når tidsperspektivet er kortsiktig. Det er ressurskrevende å gjennomføre mentorsamlinger når mentorene kommer fra mange ulike virksomheter som er geografisk spredt.

Lukk sammendrag
Utgivelsesår:

2018

Antall sider:

34

Publikasjonstype:

Annet FoU-resultat

Publisert:

Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet

Tilknyttet prosjekt