HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Behovet for varig tilrettelagt arbeid

Forfatter(e): AFI Rapport 2012:14

Last ned gratis

Denne rapporten fra AFI kartlegger behovet for VTA-tiltakene (varig tilrettelagt arbeid). Kartleggingen viser at både tiltaksarrangører, kommuner og NAV forventer at behovet for VTA vil øke.

Sammendrag av publikasjonen

Sammendrag av publikasjonen

Flertallet i alle aktørgruppene forventer en økning på 20-50 prosent i VTA i skjermet virksomhet de neste fem årene. Selv om det er usikkerhet knyttet til anslagene, synes en registerdataanalyse å understøtter dette. Framtidige deltakere antas å ha psykiske lidelser, utviklingshemming, rus- og misbruksproblematikk samt sosial mistilpasning.

Flertallet av NAV-kontorene forventer at behovet for VTA i ordinær virksomhet vil øke mellom 20 og 50 prosent de neste fem årene. Økningsbehovet er begrunnet med at mange uføretrygdete har arbeidsevne og ønsker muligheter hos ordinær arbeidsgivere og at behovet øker fordi flere unge får innvilget uføretrygd.

Rapporten presenterer tre utviklingsforløp som på forskjellige måter søker å møte behovet for en antatt vekst i de målgruppene som i dag og i den nærmeste framtid anses å ha behov for varig tilrettelagte tilbud, samt tilbud som øker mulighetene for deltakelse i ordinært arbeidsliv.

AFI, 12. oktober 2012.

Lukk sammendrag
Utgivelsesår:

2012

Antall sider:

113

Publikasjonstype:

Rapport

Publisert:

Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.