HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Familie for første gang

Følgeevaluering av Nurse-Family Partnership (NFP) i Norge

Forfatter(e): Andre FoU-resultater 2018:02

Last ned gratis

«Nurse-Family Partnership» (NFP) er et forebyggende tiltak for foreldre i særlig utfordrende livssituasjoner. Målet med NFP er å redusere negative graviditetsutfall ved å forbedre prenatal helse hos mødre, forbedre og fremme barns helse og utvikling ved å øke foreldres kompetanse, og forbedre foreldres fremtid ved strukturert familieplanlegging, fullføring av utdannelse og tilknytning til jobb. Programmet er derfor beskrevet som et bredt tiltaksprogram som både fokuserer på det helsemessige og det sosiale for barnet og familien.Tiltaket er blitt døpt «Familie for Første Gang» på norsk, men i denne rapporten vil vi bruke den engelske forkortelsen «NFP» for å beskrive tiltaket og utprøvingen. 

Utgivelsesår:

2018

Antall sider:

51

Publikasjonstype:

Annet FoU-resultat

Publisert:

Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet

Tilknyttet prosjekt