HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier

Første underveisrapport

Forfatter(e): AFI Rapport 2016:11

Last ned gratis

Høgskolen i Oslo og Akershus evaluerer Arbeids- og velferdsdirektoratets (AVdir) satsing for å prøve ut en helhetlig oppfølgingsmodell for lavinntektsfamilier (HOLF-modellen) i NAV. I HOLF-modellen arbeider familiekoordinatorene mot bedre måloppnåelse innenfor fire målområder: arbeid, økonomi, bolig og barnas sosiale inkludering. I prosjektet utvikler AVdir HOLF-modellen og har i første fase av prosjektet prøvd ut den i tre utviklingskontorer. Gjennom observasjoner og intervjuer sammenfatter rapporten status og erfaringer for den første fasen. Videre beskriver rapporten et design for effektevalueringen i prosjektets andre fase, inklusive vurderinger av programteorien i HOLF. Rapporten tar også for seg sentrale inspirasjonskilder til HOLF-modellen, samt relevant internasjonal forskning. Forskningen vi referer til omhandler spesielt arbeidsmetoder og intervensjoner som har vist seg virkningsfulle i sosialfaglig arbeid med sårbare familier. 

Utgivelsesår:

2016

Antall sider:

88

ISBN:

978-82-7609-383-4

ISSN:

0807-0865

Publikasjonstype:

Rapport

Publisert:

Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet

Tilknyttet prosjekt