HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Medbestemmelsesbarometeret 2017: Arbeidslivsrelasjoner i endring

Forfatter(e): Andre FOU-resultater 2017:05

Last ned gratis

Dette er den første oppsummerende rapporten som formidler analyser fra Medbestemmelsesbarometeret 2017. I 2018 utgir vi en notatserie som tar for seg spesielle tema i årets undersøkelse. Der går vi dypere inn i tema som eierskap, tillit, faglig integritet og konflikthåndtering. I denne rapporten er det medbestemmelse og medvirkning som hovedelementer i ledelse på norsk som er fokus.

Hovedfunn presenteres i denne rapporten, mens andre funn vil bli presentert i form av delrapporter. Det står enhver fritt å bruke resultater og illustrasjoner fra Medbestemmelsesbarometeret, under forutsetning av at man oppgir kilden. Datainnsamlingen er foretatt av TNS Gallup. 

Medbestemmelsesbarometeret eies av et partnerskap bestående av følgende seks forbund: Den norske legeforening, Politiets Fellesforbund, Forskerforbundet, Forbundet for Ledelse og Teknikk, SAFE og Lederne. 

Medbestemmelsesbarometeret har gjort det mulig å analysere utviklingen av ansattes opplevelse av innflytelse i arbeidet og oppfatninger av styring, organisering og ledelse på arbeidsplassene. 

Utgivelsesår:

2017

Antall sider:

28

Publikasjonstype:

Annet FoU-resultat

Publisert:

Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA

Tilknyttet prosjekt