HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Derfor blir vi her – innvandrere i Distrikts-Norge

«Derfor blir vi her» er et prosjekt som fokuserer på hva som skal til for at flyktninger, arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere velger å bli boende i en distriktskommune. Å finne ut mer om hva innvandrerne selv legger vekt på er formålet med prosjektet.

Derfor blir vi her – innvandrere i Distrikts-Norge
22.03.12

Arbeid, bolig og sosial trygghet for barn er blant de viktigste tingene innvandrere i distriktskommuner trekker frem som grunner for å bli boende. Videre er opplevde muligheter til å gjennomføre eget/familiens livsprosjekt, at man blir sett som person og inngår i meningsfulle relasjoner svært viktige elementer. Det viser den nye NIBR-rapporten "Derfor blir vi her" utført på oppdrag fra Distriktssenteret.   

Undersøkelsen som ligger til grunn for rapporten er gjennomført av prosjektleder Susanne Søholt i samarbeid med Aadne Aasland, Knut Onsager og Guri Mette Vestby.

Tre distriktskommuner er undersøkt i prosjektet:

  • Vestvågøy
  • Tynset
  • Haram

Kommunene representerer tre bo- og arbeidsmarkedsregioner med ulik geografi, næringsstruktur og sammensetning av innvandrerbefolkning. I alle de tre kommunene har det vært en svak befolkningsvekst som i stor grad skyldes innvandring. Denne tendensen er et uttrykk for Distrikt-Norges avhengighet av innvandrere for å opprettholde befolkningsgrunnlaget. Noe som igjen betyr at stedskvalitet i sammenheng med integrerings-, nærings- og distriktspolitikk blir vesentlig for at innvandrere skal velge å flytte til og bli boende i distriktene.
 

Høyere innflytting enn utflytting 

I 2010 var innflyttingen av innvandrere høyere enn utflyttingen i 409 av landets 430 kommuner. I 2011 bidro innvandring til befolkningsvekst i de tre casekommunene Vestvågøy, Tynset og Haram. Det samme var tilfelle i 118 andre kommuner.

NIBR-rapport 2012:5 «Derfor blir vi her» - innvandrere i Distrikts-Norge (PDF)

Les Distrikssenterets sak om rapporten

Les sak om rapporten på IMDIs nettside

NIBR Publisert: