HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Bistand til resultatrammeverk

I 2016 innførte Norad nye krav til resultatrapportering fra norske NGOer som hadde flerårige rammekontrakter med direktoratet. NIBR prosjekt Resultatrammeverk ga faglig støtte til Norsk Folkehjelp i utarbeidelsen av organisasjonens resultatrammeverk, og system for å samle inn informasjon fra prosjekter og samarbeidsorganisasjoner i Sør og rapportere til egen ledelse og Norad på målsettinger, gjennomføring og resultater. 

English version

Prosjektdeltakere

Prosjektperiode

Start: 01.05.2016

Slutt: 01.11.2016

Finansiering

    • Norsk Folkehjelp

Verdi

  • 65 550

Prosjektnummer

    3577