meny
søk
English

Bosetting av flyktninger - kommunale strategier i lokale boligmarkeder

I løpet av få år har skjedd en endring i kommunenes bosettingsvilje og –evne med bortimot en dobling av bosettingskapasiteten, fra 8000 i 2014 til 15 291 flyktninger i 2016. Samtidig med at bosettingen har økt, har kommunene klart å bosette flyktningene raskere enn før. Prosjektet skal søke å få nærmere kunnskap om hva som har skjedd knyttet til den økte og raske bosettingen.

Prosjektet er finansiert av Husbanken og IMDI, og er et samarbeid med NTNU og SINTEF Byggforsk.

Prosjektdeltakere

Samarbeidspartnere

  • NTNU
  • SINTEF Byggforsk

Prosjektperiode

Start: 28.04.2017

Slutt: 15.02.2018

Finansiering

  • Husbanken
  • IMDi

Verdi

 • 800 000 (totalt)

Prosjektnummer

  3667 (NIBR)