HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Embodied energy, costs and traffic in different settlement patterns

Hovedmålet med prosjektet er å fremskaffe solide grunnlagsdata om bundet energi (og tilknyttede kostnader) for ulike bygningstyper og ulike bosettingsstrukturer i en livssyklus, inkludert bundet energi til tilhørende infrastruktur og utomhusanlegg. I tillegg vil prosjektet analysere rammebetingelsene som påvirker boligpreferanser og kommunale beslutninger. 

Dette vil kunne gi retningslinjer og verktøy for kommuner, regionale og sentrale myndigheter, samt fagfolk (for eksempel arkitekter og romlige planleggere) og publikum for å vurdere konsekvenser og virkninger av ulike boligutviklingsmuligheter. Dette med tanke på energibehov, miljøpåvirkning og kostnader over livssyklusen - ikke bare for bygningene, men også for omgivelser, infrastruktur og transport.

Prosjektet ledes av SINTEF Byggforsk, og er finansiert av Forskningsrådets BYFORSK-satsing.

English version

Prosjektdeltakere

Samarbeidspartnere

  • SINTEF Byggforsk
  • Transportøkonomisk institutt (TØI)
  • BYLIV-senteret, Norske arkitekters landsforbund
  • Institute of Spatial Planning and Rural Development (IRUB), Wien
  • Akaryon
  • Kristiansand kommune

Prosjektperiode

Start: 30.07.2017

Slutt: 31.10.2020

Finansiering

  • Norges forskningsråd

Verdi

 • 1 854 000 NOK (NIBR)

Prosjektnummer

  3621 (NIBR)