HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Evaluering av fordelingstrukturene i amatørteaterfeltet

Kultur står sentralt i det frivillige arbeidet i Norge, og en viktig bærebjelke i kulturarbeidet i mange store og små byer og tettsteder er amatørteatrene. Tilskudd til amatørteatervirksomhet er derfor en viktig del av den statlige støtten til det frivillige kulturlivet. De statlige midlene til amatørteaterformål fordeles pr i dag som en treårig ordning og gjennom ulike kanaler. 

English version

Prosjektdeltakere

 • Arne Holm (leder)
 • erik
 • Malin Walday, HR Prosjekt
 • Kjell Ove Kalhagen, HR Prosjekt

Samarbeidspartnere

  • HR Prosjekt

Prosjektperiode

Start: 14.11.2016

Slutt: 01.07.2017

Finansiering

  • Kulturdepartementet

Verdi

 • NOK 950 000

Prosjektnummer

  3609 (NIBR)