meny
søk
English

Evaluering av fordelingstrukturene i amatørteaterfeltet

Kultur står sentralt i dette frivillige arbeidet og en viktig bærebjelke i kulturarbeidet i mange store og små byer og tettsteder er amatørteatrene. Tilskudd til amatørteatervirksomhet er derfor en viktig del av den statlige støtten til det frivillige kulturlivet. De statlige midlene til amatørteaterformål fordeles pr i dag som en treårig ordning og gjennom ulike kanaler. 

Prosjektdeltakere

Samarbeidspartnere

    • HR Prosjekt

Prosjektperiode

Start: 14.11.2016

Slutt: 01.07.2017

Finansiering

    • Kulturdepartementet

Verdi

  • NOK 950 000

Prosjektnummer

    3609 (NIBR)