HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Fornying og utvikling av lokaldemokrati i kommuner med vedtak om sammenslåing

Underveisevaluering av utvikling av lokaldemokratiet i kommuner som er vedtatt slått sammen – og som deltar i prosjektet «Fornying og utvikling av lokaldemokratiet». Forskningsprosjektet skal innhente, sammenstille og evaluere deltagerkommunenes planer for fornying og utvikling av lokaldemokratiet i forbindelse med sammenslåing. Evalueringen har både et beskrivende og et vurderende formål. Den skal beskrive tiltakene kommunene har lagt inn i sine planer, og vise hvilke mål og virkemidler kommunene har for sine prosjekter. Den skal videre beskrive kommunenes planer når det gjelder politisk organisering, arbeidsmåter, medvirkningstiltak og eventuell bruk av digitale løsninger.

Vurderingen av planene skal spesielt fokusere på de følgende problemstillingene, som ligger i utlysningen:
- Hvordan vil de påtenkte løsningene og tiltakene bidra til å realisere kommunens mål?
- Hvilke faktorer muliggjør godt politisk lederskap og styring og god medvirkning?
- Hvordan er samspillet mellom politisk organisering, arbeidsmåter og medvirkningstiltak?
- Hva er suksessfaktorer for ulike lokaldemokratiske løsninger?
- Hva er gevinstene ved ulike lokaldemokratiske løsninger?

Vurderingene formidles til deltagerkommunene underveis, og sammenfattes i en samlet sluttrapport. Prosjektet gjennomføres på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), og har et budsjett på 1 000 000 NOK.

English version

Prosjektdeltakere

Prosjektperiode

Start: 21.08.2017

Slutt: 01.03.2019

Finansiering

    • Kommunal- og moderniseringsdepartemetet (KMD)

Verdi

  • 1 000 000 NOK

Prosjektnummer

    3705