HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Governing the green shift in Oslo, Gothenburg, Copenhagen and Cape Town (GreenGov)

Forskningsprosjektet Governing the green shift in Oslo, Gothenburg, Copenhagen and Cape Town through leadership of co-creation (GREENGOV) har som mål å skape ny og spennende kunnskap om utfordringer og dilemmaer offentlige ledere står overfor i styringen av det grønne skift i Oslo, København, Gøteborg og Cape Town. Fokus ligger på politisk og administrativt lederskap i nettverk og medskapende arenaer, og hvordan lederskap påvirker utviklingen frem mot bærekraftig lavutslippsbyer.

Prosjektet støttes av Forskningsrådet gjennom deres BYFORSK-satsing, og har et budsjett på 12 millioner.

English version

Samarbeidspartnere

  • Oslo kommune
  • Transportøkonomisk institutt
  • Universitetet i Oslo
  • Universitetet i Roskilde
  • Mistra Urban Futures, Chalmers tekniska högskola, Gøteborg
  • Energy Research Centre, Cape Town

Prosjektperiode

Start: 01.10.2017

Slutt: 31.12.2021

Finansiering

  • Norges forskningsråd

Verdi

 • 12 000 000 NOK (totalt)

Prosjektnummer

  3617