HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Kommunenes planlegging og tiltak for en aldrende befolkning

I løpet av 10-20 år vil Norge oppleve en betydelig økning i både antall og andel eldre over 70 år. Men denne demografiske endringen vil treffe norske kommuner svært forskjellig. Noen kommuner – særlig de største byene og enkelte kommuner i sentrale områder – vil snarere oppleve en foryngelse de nærmeste årene. 1 På grunn av innflytting av unge til byområdene vil befolkningsaldringen i kommuner med utflytting bli særlig markant. Det er disse kommunene som skal studeres nærmere i prosjektet.

Helsedirektoratet ønsker et oversiktsbilde av hvordan kommunene forholder seg til den økende andelen eldre. Hensikten er å få «ny kunnskap og innsikt i hvordan kommunene selv vurderer utfordringene, og hvordan de vektlegger dette i planlegging og tiltak». For å svare på dette gjennomfører NIBR og NOVA en kombinasjon av en kortfattet survey og en casestudie av et utvalg kommuner våren 2017.

English version

Samarbeidspartnere

    • NOVA

Prosjektperiode

Start: 08.11.2016

Slutt: 30.06.2017

Finansiering

    • Helsedirektoratet

Verdi

  • 497 000

Prosjektnummer

    3608