HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Lokalpolitisk handlingsrom i boligpolitikk og stedsutvikling

Oppdraget består i å utvikle et opplegg for KS sitt folkevalgtprogram som gir lokalpolitikere forskningsbasert kunnskap om styring og planlegging av bærekraftige lokalsamfunn. Dette innebærer at prosjektet skal omsette forskningen om helhetlig by- og stedsutvikling, inklusive boligpolitikk, til en forståelsesramme som øker lokalpolitikeres bevissthet og kunnskap om deres rolle, handlingsrom og om kvaliteter i by- og stedsutviklingen.

 Behovet for politisk tilrettelagt kunnskap om helhetlig by- og stedsutvikling bunner i nye samfunnsutfordringer. Fremveksten av nettverksstyring, et større mangfold av preferanser og behov i befolkningen, og nye, komplekse utfordringer slik som klimaendringer (utslippsreduksjon og tilpasning til et endret klima) og folkehelse. Det er vedtatt ambisiøse nasjonale mål for samfunnsutviklingen for å svare på disse utfordringene. Hvordan den fremtidige utviklingen av byer og steder blir, er helt avgjørende for muligheten for å nå disse målene.

English version

Samarbeidspartnere

    • NAL
    • NMBU

Prosjektperiode

Start: 01.04.2016

Slutt: 01.11.2016

Finansiering

    • KS

Verdi

  • 600 000

Prosjektnummer

    3558