meny
søk
English

Nordisk analyse av integrering av flyktninger etter endt introduksjonsprogram

Prosjektmidler fra Nordisk ministerråds Arbeidsmarkedsutvalg for å gjennomføre en komparativ analyse av integreringen av flyktninger etter endt introduksjonsprogram i de nordiske landene.

Prosjektet er et samarbeid med UiO, KORA (Danmark) og SOFI (Sverige), og ledes fra NIBR. Prosjektet har en totalramme på 2 042 927 NOK.

Prosjektdeltakere

Samarbeidspartnere

  • UiO
  • KORA (Danmark)
  • SOFI (Sverige)

Prosjektperiode

Start: 05.03.2017

Slutt: 01.03.2019

Finansiering

  • Nordisk ministerråd

Verdi

 • 853 940 (NIBR)

Prosjektnummer

  3650 (NIBR)