HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Nullpunktsundersøkelse: Program for folkehelsearbeid

Helse- og omsorgsdepartementet vil, i samarbeid med KS, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, etablere et Program for folkehelsearbeid i kommunene. Programmet er tiårig med oppstart i 2017. Programmet skal legge til rette for utviklingsarbeid som skal bidra til langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Kommunene skal, ved samarbeid med fylkeskommunen, få tilført midler og det legges til rette for at programmene blir større strategiske satsninger. Programmet skal bidra til å integrere psykisk helse i det lokale folkehelsearbeidet. Barn og unge skal være prioriterte målgrupper (Helsedirektoratet, 2016).

Helsedirektoratet lyste ut en nullpunktsundersøkelse som gjennomføres før Program for folkehelse settes i gang, og denne gjennomføres av forskningsinstituttene NIBR og NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus i 2017.

English version

Prosjektdeltakere

Samarbeidspartnere

    • NOVA

Prosjektperiode

Start: 07.11.2016

Slutt: 30.06.2017

Finansiering

    • Helsedirektoratet

Verdi

  • 500 000

Prosjektnummer

    3606