meny
søk
English

Økonomiske utviklingsmidlers betydning for regional samfunnsutviklingsrolle

Prosjektet skal vurdere betydningen av økonomiske utviklingsmidler for den regionale samfunnsutviklerrollen sett i lys av den forestående regionreformen. Prosjektet hviler på NIBR-rapport 2016:6s oppsummering av tre dimensjoner ved den regionale samfunnsutviklerrollen.

Prosjektdeltakere

Samarbeidspartnere

    TFoU – Trøndelag Forskning og Utvikling

Prosjektperiode

Start: 21.12.2016

Slutt: 31.05.2017

Finansiering

    • KS

Verdi

  • 400 000

Prosjektnummer

    3631