HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Områdeløft Grorud

Prosjektet består av oppstartsanalyser for nye områdeløft i Bydel Grorud. Oppdraget inngår i den nye Groruddalssatsingen som skal gå frem til 2026 hvor det overordnede målet er å «bidra til varige forbedringer av tjenester og nærmiljøkvaliteter i Groruddalen der behovene er størst, slik at flere beboere i disse områdene blir økonomisk selvstendige og aktivt deltakende i lokalsamfunn og storsamfunn». Satsingen er delt i følgende tre delprogrammer: 1 Oppvekst og utdanning, 2 Sysselsetting og 3 Nærmiljø. I det siste programmet brukes områdeløft som metode. Målet med nærmiljøarbeid er at «nærmiljøkvaliteter i lokalområder i Groruddalen skal styrkes og innsatsen skal bidra til inkluderende lokalsamfunn der flere er aktivt deltakende». Bydelens ambisjon er å se de tre delprogrammene i sammenheng og knytte tjenestene i bydelen og de andre programområdene tettere til områdeløftsatsingen i tråd med satsingens overordnede mål.

Prosjektet består av to analyserer: en analyse av delbydel Romsås og en analyse av delbydel Grorud med vekt på befolkningens utfordringer og ressurser knyttet til levekår og nærmiljø.

 • I det nye områdeløftet på Romsås er målet med analysen å få et best mulig kunnskapsgrunnlag for utvikling av strategier, mål og prosjekter, og at dette bygger opp under de overordnede målsettingene med Groruddalssatsingen. Til tross for tilgjengelige statistikker, evalueringer og bred erfaring mangler bydelen en samlet analyse som peker ut retningen for et nytt områdeløft på Romsås. Det er behov for mer nyansert innsikt i befolkningen og i faktorer som har både negativ og positiv innvirkning på levekår og nærmiljøkvaliteter på Romsås. Kunnskapsgrunnlaget vil være avgjørende for å få til en målrettet og koordinert innsats på Romsås. Analysen av Romsås skal munne ut i anbefalinger av strategier for områdeløft.
 • For delbydel Grorud ønskes tilsvarende en analyse av levekårssituasjonen. Denne delbydelen kommer dårlig ut på ulike levekårsindikatorer. Bydelen har behov for mer nyansert kunnskap om dette og om hva som ligger til grunn for situasjonen for å kunne vurdere eventuell oppstart av og innretning av et områdeløft.

Prosjektet gjennomføres på oppdrag for Bydel Grorud av forskningsinstituttene NIBR og AFI ved HiOA i samarbeid, og har en totalramme på 1,1 millioner kroner.

English version

Samarbeidspartnere

  • Arbeidsforskningsinstituttet AFI, HiOA
  • By- og regionforskningsinstituttet NIBR, HiOA

Prosjektperiode

Start: 25.08.2017

Slutt: 01.03.2018

Finansiering

  • Bydel Grorud, Oslo kommune

Verdi

 • 1 100 000 NOK (totalt)

Prosjektnummer

  3706 (NIBR)