HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Boligpolitisk analyse av 6 kommuner på Jæren

Prosjektet "Boligpolitisk analyse av 6 kommuner på Jæren" er et oppdrag fra Hå kommune. IRIS og NIBR utarbeidet søknaden i samarbeid. IRIS er kontraktspart med Hå kommune.
 
Analysen skal identifisere utfordringene kommunene har i sine boligmarkeder, avdekke hvordan handlingsrommet til kommunene kan fylles med virkemidler og hvilken effekt på boligmarked og boligpriser de ulike virkemidlene har for den enkelte kommune og samlet for de 6 kommunene. Nye samferdselsløsninger mellom disse kommunene og de mest sentrale; Stavanger og Sandnes på befolkningsvekst og boligpriser er også en sentral del av analysen.

Prosjektdeltakere

Samarbeidspartnere

Prosjektperiode

Start: 01.11.2012

Slutt: 30.04.2013

Finansiering

Prosjektnummer

    3081