HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

The multiethnic rural community: Exclusion or inclusion of immigrants?

 
Prosjektet skal undersøke hvordan lokalsamfunn i distriktskommuner endres som følge av innvandring og økt flytting mellom land.
 
Fokuset er på prosesser for inkludering og ekskludering på sentrale velferdsarenaer slik som bolig, arbeid og sivilsamfunn. For å få mer innsikt i denne typen prosesser i Norge, skal vi sammenligne forskjellige case; tre forskjellige distriktskommuner seg i mellom og med en multietnisk bydel i Oslo og et multietnisk distriktsområde i henholdsvis Sverige og Danmark. Hensikten er både å identifisere mulige like mønstre på tvers av case og forskjeller som kan knyttes til det spesifikke stedet, til det å være distriktskommune eller til det å være et norsk, multietnisk lokalsamfunn. Prosjektet kombinerer forskjellige teoretiske tilnærminger, metoder og disipliner.

Prosjektet kombinerer forskjellige teoretiske tilnærminger, metoder og disipliner, og skal gjennomføres av NIBR i samarbeid med NTNU, Bygdeforsk, Statens byggeforskningsinstitut (DK) og Stockholm Universitet. 

Publikasjoner og forskningsresultater

Samarbeidspartnere

Prosjektperiode

Start: 19.03.2012

Slutt: 31.12.2017

Finansiering

    • Norges forskningsråd

Verdi

  • 9 millioner

Prosjektnummer

    3040